برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قاسم بن الحسن(ع)
نام مسئول
ابراهیم نامدار
نام مداح
مجتبی نامدار
نام همیار بهداشت
مجتبی نامدار
استان
اصفهان
شهرستان
شهرضا
آدرس
شهرضا- خیابان حکیم فرزانه- محوطه باز میدان پیروزی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-861-45398
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قاسم بن الحسن(ع)
استان : اصفهان
شهرستان : شهرضا
آدرس : شهرضا- خیابان حکیم فرزانه- محوطه باز میدان پیروزی
تاریخ شروع : شهریور ۰۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 11:0