برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قاسم ابن الحسن خیابان بهشتی
نام مسئول
مصطفی زارع
نام مداح
جابر عابدی
نام همیار بهداشت
محمدرضا صدوری
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان بهشتی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100613
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قاسم ابن الحسن خیابان بهشتی
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان بهشتی
تاریخ شروع : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0