برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قاسم ابن الحسن(ع)
نام مسئول
رمضان ظهیری نژادزرندی
نام مداح
رمضان ظهیری نژادزرندی
نام همیار بهداشت
مجید محمودزاده
استان
کرمان
شهرستان
زرند
آدرس
زرندخیابان مطهری مستقردرمسجدمقدس صاحب الزمان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-7761-15445
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قاسم ابن الحسن(ع)
استان : کرمان
شهرستان : زرند
آدرس : زرندخیابان مطهری مستقردرمسجدمقدس صاحب الزمان
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 6:0
زمان پایان : 20:0