برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قائم آل محمد ص
نام مسئول
سعید خاکساردولتخانه
نام مداح
رضا خاکساردولتخانه
نام همیار بهداشت
رضا خاکسار دولتخانه
استان
تهران
شهرستان
قرچك
آدرس
قرچک خیابان محمداباد گلستان ۷ پلاک ۵۸
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-18686-32743
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قائم آل محمد ص
استان : تهران
شهرستان : قرچك
آدرس : قرچک خیابان محمداباد گلستان ۷ پلاک ۵۸
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 0:22