برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : قائمیه مسجد روستای رودسر
نام مسئول
حمید بادپا
نام مداح
محمد آهنی
نام همیار بهداشت
حسین محمدی
استان
گیلان
شهرستان
رضوان شهر
آدرس
روستای رودسر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8869
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : قائمیه مسجد روستای رودسر
استان : گیلان
شهرستان : رضوان شهر
آدرس : روستای رودسر
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0