برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فرهنگی مدهبی بین الحرمین مشهد الرضا (ع)
نام مسئول
مجید فاطمی ارنع
نام مداح
علیرضا فاطمی ارنع
نام همیار بهداشت
مسعود عنابستانی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بلوار اندیشه 5
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-46470
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فرهنگی مدهبی بین الحرمین مشهد الرضا (ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بلوار اندیشه 5
تاریخ شروع : مهر 16 ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 23:0