برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فداییان ثارالله
نام مسئول
حاج رحیم ارجمندی
نام مداح
حاج رحیم ارجمند
نام همیار بهداشت
حاج رحیم ارجمندی
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
بلوار هفت تن
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5-71-48508
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فداییان ثارالله
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : بلوار هفت تن
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:22
زمان پایان : 11:22