برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فدائیون سیده زینب
نام مسئول
مصطفی قموشی
نام مداح
سید ابراهیم موسوی
نام همیار بهداشت
محمد عزیزی
استان
قزوین
شهرستان
قزوين
آدرس
باراجین اول جاده سلامت پارکینگ دانشگاه آزاد در فضای باز
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8-341-47541
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فدائیون سیده زینب
استان : قزوین
شهرستان : قزوين
آدرس : باراجین اول جاده سلامت پارکینگ دانشگاه آزاد در فضای باز
تاریخ شروع : شهریور ۱۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0