برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فدائیون سیده زینب
نام مسئول
مصطفی قموشی
نام مداح
عبدالله باقری
نام همیار بهداشت
محمد عزیزی
استان
قزوین
شهرستان
قزوين
آدرس
نمایشگاه بین المللی قزوین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8-341-49000
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فدائیون سیده زینب
استان : قزوین
شهرستان : قزوين
آدرس : نمایشگاه بین المللی قزوین
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0