برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فدائیان حضرت سیدالشهدا
نام مسئول
مجید بشر
نام مداح
سید جعفر پاک فطرت
نام همیار بهداشت
مجتبی میدانشاهی
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
بلوار چمران بعد از بیمارستان ام ار ای
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 214011253
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فدائیان حضرت سیدالشهدا
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : بلوار چمران بعد از بیمارستان ام ار ای
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:58
زمان پایان : 9:58