برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فدائیان ابالفضلی ابراهیم آباد
نام مسئول
علی مراد معصومی
نام مداح
مجتبی طاهریان
نام همیار بهداشت
محمد مهدی معصومی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
خليل آباد
آدرس
روستای خلیل آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-96771-40250
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فدائیان ابالفضلی ابراهیم آباد
استان : خراسان رضوی
شهرستان : خليل آباد
آدرس : روستای خلیل آباد
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0