برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمی طبس
نام مسئول
محمدحسن کفاش سلیقه
نام مداح
خدابخش توفیقی
نام همیار بهداشت
محمدرضا نجف زاده
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
طبس
آدرس
طبس خیابان واعظ طبسی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 230170002
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمی طبس
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : طبس
آدرس : طبس خیابان واعظ طبسی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0