برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمیون
نام مسئول
سعید باقری
نام مداح
سید جعفر قربانی
نام همیار بهداشت
محمد نوروزی
استان
تهران
شهرستان
منطقه 19 پستي تهران
آدرس
بزرگراه آیت الله سعیدی شهرک دولتخواه ک 23 پ12
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207020414
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمیون
استان : تهران
شهرستان : منطقه 19 پستي تهران
آدرس : بزرگراه آیت الله سعیدی شهرک دولتخواه ک 23 پ12
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۱ ۱۴۰۰
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0