برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمیون
نام مسئول
مهدی رضایی سرخایی
نام مداح
مهدی احترامی
نام همیار بهداشت
مرتضی ابرم
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
دهستان سیاهو روستای سرخا بالا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1357
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمیون
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : دهستان سیاهو روستای سرخا بالا
تاریخ شروع : شهریور ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 12:13
زمان پایان : 12:13