برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمیون
نام مسئول
محمد یزدانی
نام مداح
محمد یزدانی
نام همیار بهداشت
خدیجه یزدانی
استان
بوشهر
شهرستان
برازجان ـ دشتستان
آدرس
روستای قلعه سفید
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 206040101
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمیون
استان : بوشهر
شهرستان : برازجان ـ دشتستان
آدرس : روستای قلعه سفید
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0