برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمیون دلفان
نام مسئول
یعقوب کرمی
نام مداح
محمود محمودی
نام همیار بهداشت
یعقوب کرمی
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
چهار راه شهید مطهری روبروی مسجد جامع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 9228
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمیون دلفان
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : چهار راه شهید مطهری روبروی مسجد جامع
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 12:0