برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمیه
نام مسئول
موسی خوشابی
نام مداح
مرتضی میران نژاد
نام همیار بهداشت
علی خوشابی
استان
هرمزگان
شهرستان
ميناب
آدرس
روستای کنار ترش
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7981-48807
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمیه
استان : هرمزگان
شهرستان : ميناب
آدرس : روستای کنار ترش
تاریخ شروع : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0