برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمیه
نام مسئول
اکبر احمدی
نام مداح
روح اله بهرامیان
نام همیار بهداشت
روح اله بهرامیان
استان
بوشهر
شهرستان
برازجان ـ دشتستان
آدرس
برازجان خیابان شهید رجایی کوچه ابوذر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 21-7561-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمیه
استان : بوشهر
شهرستان : برازجان ـ دشتستان
آدرس : برازجان خیابان شهید رجایی کوچه ابوذر
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:0