برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمیه کرج
نام مسئول
رحمان گل چمنی
نام مداح
احمد صفاری
نام همیار بهداشت
رضا باباخانی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
کرج میدان شاه عباسی خ فاطمیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-47487
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمیه کرج
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : کرج میدان شاه عباسی خ فاطمیه
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : اسفند ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:6
زمان پایان : 0:7