برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمیه (س)
نام مسئول
محمد ابراهیمی
نام مداح
محمدرضا اباذری
نام همیار بهداشت
علیرضا نظری
استان
اصفهان
شهرستان
شهرضا
آدرس
شهرضا- بلوار امام خمینی(ره)- میدان فاطمیه(س)- بیت الزهرا (س)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204090011
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمیه (س)
استان : اصفهان
شهرستان : شهرضا
آدرس : شهرضا- بلوار امام خمینی(ره)- میدان فاطمیه(س)- بیت الزهرا (س)
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0