برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمیه اریسمان
نام مسئول
حسنعلی نرگسیان
نام مداح
علیرضا هانی
نام همیار بهداشت
جواد آریا
استان
اصفهان
شهرستان
نطنز
آدرس
نطنز < روستای اریسمان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-8761-48350
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمیه اریسمان
استان : اصفهان
شهرستان : نطنز
آدرس : نطنز < روستای اریسمان
تاریخ شروع : شهریور ۲۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:16
زمان پایان : 10:16