برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمیه(س)
نام مسئول
زهرا مدرس زاده
نام مداح
جمیله خادمی
نام همیار بهداشت
بتول مدرس زاده
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
امیرآباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223010106
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمیه(س)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : امیرآباد
تاریخ شروع : مهر ۰۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 23:37
زمان پایان : 23:37