برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمه زهرا(س)
نام مسئول
رویا زامیران
نام مداح
صدیقه حیدری
نام همیار بهداشت
یاسمین زامیران
استان
هرمزگان
شهرستان
حاجي آباد
آدرس
حاجی آباد بخش احمدی دهنه میمند
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223050041
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمه زهرا(س)
استان : هرمزگان
شهرستان : حاجي آباد
آدرس : حاجی آباد بخش احمدی دهنه میمند
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 12:28
زمان پایان : 12:28