برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمه الزهرا
نام مسئول
سید مهدی تورنگ
نام مداح
آباذر شکریان
نام همیار بهداشت
رقیه اسماعیل تبار
استان
مازندران
شهرستان
بابل
آدرس
امیر کلا مقبره پیش
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 2317
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمه الزهرا
استان : مازندران
شهرستان : بابل
آدرس : امیر کلا مقبره پیش
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:52
زمان پایان : 10:52