برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمه الزهرا(س)باروق
نام مسئول
سیده زهرا موسوی آذر
نام مداح
زهرا موسوی آذر
نام همیار بهداشت
زیبا قاسمی
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
مياندوآب
آدرس
باروق خیابان امام کوچه سبزعلی زاده
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 0202110009
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمه الزهرا(س)باروق
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : مياندوآب
آدرس : باروق خیابان امام کوچه سبزعلی زاده
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 13:58