برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : فاطمه الزهراء (س)
نام مسئول
محمد زوار
نام مداح
محمد محمدی
نام همیار بهداشت
محمد زرقام
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
پردیسان بلوار 22 بهمن خ اردیبهشت مجتمع پبامبر اعظم(ص)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48621
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : فاطمه الزهراء (س)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : پردیسان بلوار 22 بهمن خ اردیبهشت مجتمع پبامبر اعظم(ص)
تاریخ شروع : شهریور ۲۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0