برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : غلامرضا صداقتی
نام مسئول
غلامرضا صداقتی
نام مداح
مهدی سلیمانی
نام همیار بهداشت
علی خطائیان
استان
خراسان رضوی
شهرستان
خليل آباد
آدرس
خلیل آباد خیابان امام 6
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-96771-39208
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : غلامرضا صداقتی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : خليل آباد
آدرس : خلیل آباد خیابان امام 6
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0