برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عنوان ابن علی
نام مسئول
منوچهر درگیر
نام مداح
منوچهر درگیر
نام همیار بهداشت
فریده رنجبر
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
محله شمیلیها
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-40241
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عنوان ابن علی
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : محله شمیلیها
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:27
زمان پایان : 10:27