برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علی بن موسی ارضا(ع)تهران پاکدشت شهرک حصارامیر
نام مسئول
غلامرضا رضاپور
نام مداح
سرمست رضایی ایشکه
نام همیار بهداشت
عبادلله موسوی
استان
تهران
شهرستان
پاكدشت
آدرس
پاکدست شهرک حصارامیر خیابان علامه اخر علامه گلبرگ 46
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207150097
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علی بن موسی ارضا(ع)تهران پاکدشت شهرک حصارامیر
استان : تهران
شهرستان : پاكدشت
آدرس : پاکدست شهرک حصارامیر خیابان علامه اخر علامه گلبرگ 46
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 23:10
زمان پایان : 23:10