برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علی اکبر ع
نام مسئول
فضل الله پی گم کرده
نام مداح
علی پی گم کرده
نام همیار بهداشت
غلام رضا عالی نژاد
استان
فارس
شهرستان
اشكنان ـ اهل
آدرس
بخش اشکنان روستای کشکوی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 24180041
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علی اکبر ع
استان : فارس
شهرستان : اشكنان ـ اهل
آدرس : بخش اشکنان روستای کشکوی
تاریخ شروع : مرداد ۱۰ ۱۳۹۸
تاریخ پایان : مرداد ۱۰ ۱۴۰۱
زمان شروع : 0:4
زمان پایان : 0:4