برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علی اکبر (ع)
نام مسئول
ام البنین سلیمانی پور
نام مداح
اصغر فیروزی
نام همیار بهداشت
زکیه سلیمانی پور
استان
هرمزگان
شهرستان
فين
آدرس
شهر فین بلوار امام خمینی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-79351-20528
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علی اکبر (ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : فين
آدرس : شهر فین بلوار امام خمینی
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:50
زمان پایان : 11:50