برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علی اکبر حسین (ع)
نام مسئول
سیدباقر عبدلی
نام مداح
سیدحسین عبدلی
نام همیار بهداشت
سیده زهرا عبدلی
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
روستای گردکانه سنجابی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6353
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علی اکبر حسین (ع)
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : روستای گردکانه سنجابی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0