برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علی اکبر(ع)
نام مسئول
موسی عربی
نام مداح
موسی عربی
نام همیار بهداشت
محسن فقانی
استان
گلستان
شهرستان
گنبدكاوس
آدرس
گنبد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 14-0-14963
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علی اکبر(ع)
استان : گلستان
شهرستان : گنبدكاوس
آدرس : گنبد
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 20:0