برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علی اصغر(ع)
نام مسئول
سیید جعفر موسوی
نام مداح
سید علی رضایی
نام همیار بهداشت
سید عابس مطهری منش
استان
مازندران
شهرستان
كياسر
آدرس
کیاسر- روستای مالخواست
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4831-48726
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علی اصغر(ع)
استان : مازندران
شهرستان : كياسر
آدرس : کیاسر- روستای مالخواست
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:
زمان پایان : 22: