برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علی اصغر(ع)
نام مسئول
ابراهیم بوکام
نام مداح
یعقوب پور
نام همیار بهداشت
علی بوکان
استان
هرمزگان
شهرستان
ايسين
آدرس
بندرعباس ایسین سرریگ دوم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-79331-25357
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علی اصغر(ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : ايسين
آدرس : بندرعباس ایسین سرریگ دوم
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0