برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علی ابن موسی الرضا ناجی آباد
نام مسئول
محمود هدایتیان
نام مداح
سید مصطفی خادمی
نام همیار بهداشت
محدثه هدایتیان
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان فاز 2 ناجی آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100644
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علی ابن موسی الرضا ناجی آباد
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان فاز 2 ناجی آباد
تاریخ شروع : شهریور ۲۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0