برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علی ابن ابیطالب (ع)
نام مسئول
جهانگیر غلامی شهواری
نام مداح
حمزه رحیمی شهواری
نام همیار بهداشت
علی رحیمی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
بلوار راه آهن خیابان بانک جهانی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223010144
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علی ابن ابیطالب (ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : بلوار راه آهن خیابان بانک جهانی
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:0
زمان پایان : 22:0