برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علی بن موسی الرضا(ع)
نام مسئول
محمدرضا ابوالحسنی محمدآبادی
نام مداح
حسن آقایی زاده
نام همیار بهداشت
ابوالفضل رحیمی
استان
اصفهان
شهرستان
آران وبيدگل
آدرس
روستای محمدآباد مرکزی بلوار شهید ابوالفضل رحیمی مدرسه شهید استادی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 203943574
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علی بن موسی الرضا(ع)
استان : اصفهان
شهرستان : آران وبيدگل
آدرس : روستای محمدآباد مرکزی بلوار شهید ابوالفضل رحیمی مدرسه شهید استادی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0