برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علویون
نام مسئول
مرتضی ملازاده
نام مداح
مجتبی ملکی
نام همیار بهداشت
مجتیب ملکی
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
مياندوآب
آدرس
دانش
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 0202110490
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علویون
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : مياندوآب
آدرس : دانش
تاریخ شروع : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 19:0