برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علمی کابردی بهزیستی شکوه مهر
نام مسئول
طیبه ریخته گرزاده
نام مداح
* *
نام همیار بهداشت
طیبه ریخته گرزاده
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
هنرستان9 گلشن6 مرکز شکوه مهر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-47929
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علمی کابردی بهزیستی شکوه مهر
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : هنرستان9 گلشن6 مرکز شکوه مهر
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:12
زمان پایان : 23:12