برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علمدار کربلا
نام مسئول
پرویز دهقانی بنگودی
نام مداح
رستم محمدی شریف
نام همیار بهداشت
مسلم عالی پور
استان
هرمزگان
شهرستان
حاجي آباد
آدرس
بخش احمدی روستای حشم بلم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223050008
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علمدار کربلا
استان : هرمزگان
شهرستان : حاجي آباد
آدرس : بخش احمدی روستای حشم بلم
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 12:47
زمان پایان : 12:47