برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علمدار حسین (ع)
نام مسئول
محمد جندقی سیدانی
نام مداح
امیرحسین کلاه مال
نام همیار بهداشت
محمد حسنلو
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
بلوار روحانی - کوچه 18 - پایگاه 14 شهید مطهری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48186
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علمدار حسین (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : بلوار روحانی - کوچه 18 - پایگاه 14 شهید مطهری
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 21:0