برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : علت صاحب الزمان عج
نام مسئول
محمد نقی عسکری
نام مداح
عباس نجفی
نام همیار بهداشت
علی حاجی زاده
استان
هرمزگان
شهرستان
حاجي آباد
آدرس
بلوار مدرس جنب سازمان تبلیغات
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22305054
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : علت صاحب الزمان عج
استان : هرمزگان
شهرستان : حاجي آباد
آدرس : بلوار مدرس جنب سازمان تبلیغات
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:30
زمان پایان : 19:30