برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عشاق الشهداء
نام مسئول
روح الله مسچی
نام مداح
مجتبی حق پناه
نام همیار بهداشت
روح الله مسچی
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
میدان خراسان خیابان هفده شهریور جنوبی چهارراه شهید رضایی کارخانه یخ
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-1-15455
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عشاق الشهداء
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : میدان خراسان خیابان هفده شهریور جنوبی چهارراه شهید رضایی کارخانه یخ
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:15
زمان پایان : 23:0