برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عشاق الحسین
نام مسئول
حسین درزی حسین زادگان
نام مداح
سمیه پورگنجی
نام همیار بهداشت
اعظم فلاح
استان
قزوین
شهرستان
بوئين زهرا
آدرس
ابراهیم آباد انتهای خیابان درافشان حسینیه ابراهیم آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8-3451-47647
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عشاق الحسین
استان : قزوین
شهرستان : بوئين زهرا
آدرس : ابراهیم آباد انتهای خیابان درافشان حسینیه ابراهیم آباد
تاریخ شروع : شهریور ۱۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 18:0