برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عشاق اارضا
نام مسئول
قاسم کریمی
نام مداح
عباس قامت
نام همیار بهداشت
مصطفی نصرالله زاده
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
والفجر شهرک امام حسین مسجد امام حسین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 214011539
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عشاق اارضا
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : والفجر شهرک امام حسین مسجد امام حسین
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0