برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عزیز زهرا
نام مسئول
خلف جباری
نام مداح
* *
نام همیار بهداشت
خلف جباری
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
شهیدبهمنی بلوک30
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-48171
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عزیز زهرا
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : شهیدبهمنی بلوک30
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:8
زمان پایان : 23:8