برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عزاداری ثامن الاِمه ع بندپی شرقی
نام مسئول
فرزانه محسنی
نام مداح
لطف الله هاشم زاده
نام همیار بهداشت
رحیمه آهنگران
استان
مازندران
شهرستان
خوشرودپی
آدرس
آهنگرکلاعلیاجنب مسجدصاحب الزمان عج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-461-48018
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عزاداری ثامن الاِمه ع بندپی شرقی
استان : مازندران
شهرستان : خوشرودپی
آدرس : آهنگرکلاعلیاجنب مسجدصاحب الزمان عج
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:0
زمان پایان : 11:31