برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عزاداران مسجد جامع
نام مسئول
علی ندرمحمدی
نام مداح
علی ندرمحمدی
نام همیار بهداشت
سینا کلانتری
استان
زنجان
شهرستان
خرمدره
آدرس
خرم دره میدان آزادی مسجد جامع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 12-4571-47532
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عزاداران مسجد جامع
استان : زنجان
شهرستان : خرمدره
آدرس : خرم دره میدان آزادی مسجد جامع
تاریخ شروع : شهریور ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0