برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عزاداران قمربنی هاشم زیروان محله تازه آباد
نام مسئول
محمد جواد حقانی
نام مداح
علی اکبر فرجی
نام همیار بهداشت
محمد جواد حقانی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر زیروان محله تازه آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47887
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عزاداران قمربنی هاشم زیروان محله تازه آباد
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر زیروان محله تازه آباد
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0